10 apr

Bežné dôvody, prečo vaša klimatizácia nechladí váš dom

Klimatizácie sú úžasné prístroje. Ochladzujú okolie a odvádzajú vlhkosť zo vzduchu, vďaka čomu je prostredie veľmi pohodlné. Klimatizácia, ktorá nechladí správne, spôsobuje veľké nepohodlie.

Klimatizácia je uzavretý systém pozostávajúci z kondenzátora, potrubí chladiva a výparníka. Problém v ktoromkoľvek z nich môže spôsobiť nedostatočné chladenie.

Môže existovať niekoľko dôvodov, prečo je nedostatočný chladiaci efekt. Najbežnejšie príčiny sú uvedené nižšie:

Zanesené vzduchové filtre: Ak sú filtre na klimatizácii znečistené a zanesené, môžu zabrániť vstupu studeného vzduchu do miestnosti. Toto je jeden problém, ktorý môžete vyriešiť sami. Cítite prúdenie vzduchu na výstupe a ak máte pocit, že je menší ako obvykle, vyberte filtre a skontrolujte, či nie sú upchaté. Vyčistite ich a nainštalujte späť. Možno uvidíte nejaké zlepšenie.

Špinavá cievka kondenzátora: Ak sú cievky kondenzátora zanesené nečistotami a nečistotami, nemôže účinne vymieňať teplo s atmosférou. Kondenzátor je prieduchom pre teplo extrahované z vašej miestnosti. Ak je prirodzene upchatý, váš AC nebude účinne chladiť.

Znečistená špirála výparníka: Cievka výparníka je chladená a keď cez ňu prúdi vzduch, ochladí sa. Ak je táto špirála upchatá, klimatizácia nemôže odoberať teplo z vašej miestnosti. Pre požadovanú úroveň chladenia je rozhodujúce správne prúdenie vzduchu.

Nahromadenie ľadu je indikátorom zníženého prietoku vzduchu výparníkom. Teplota cievky klesne pod nulu a vlhkosť vo vzduchu kondenzuje a zmrzne. Prúdenie vzduchu sa ďalej znižuje v dôsledku hromadenia ľadu.

Menší tlak chladiaceho média: Plynný chladiaci prostriedok, ktorý cirkuluje vo vnútri klimatizačného systému, by mal mať primeraný tlak. Je to ako s tlakom v pneumatikách automobilov. Ak sa zníži alebo zvýši nad odporúčanú hranicu, klimatizácia nebude účinne chladiť.